Dosen S2 Ilmu Falak

Dosen S2 Ilmu Falak

NO NIP BARU/NIPK NAMA LENGKAP GOL/RUANG JABATAN MATA KULIAH / BIDANG ILMU
1 196711132005011001 Dr. Mahsun, M.Ag Pembina (IV/a) Lektor Kepala Fiqh/ Ushul Fiqh
2 196907091997031001 Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala Tafsir
3 198406132019031003 Dr. Muh Arif Royyani, M.S.I. Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli Ilmu Falak
4 195606301981031003 Prof. Dr. H. Muslich, MA Pembina Utama (IV/e) Guru Besar Sejarah Perdaban Islam
5 197307021998031002 Dr. Rupi’i, M.Ag. Penata Tk. I (III/d) Lektor Fiqh

update April 2023