PUSKAPOLHAM

Puskapolham (Pusat Kajian Politik dan HAM)adalah lembaga kajian di IAIN Walisongo Semarang yang memfokuskan pada kajian politik, hukum dan HAM, baik gagasan, konsep, maupun aktualisasinya di Indonesia. Juga membahas kajian-kajian keagamaan yang berkaitan dengan politik hukum dan HAM
Puskapolham (Pusat Kajian Politik dan HAM) beralamat di Jl. Prof. HAMKA Km. 2 Ngaliyan Semarang
 
DEWAN PENGURUS 
PUSKAPOLHAM IAIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2008-2011
 
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo
Penasehat : Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., Prof. Dr. Ahmad Gunaryo, M.Sc.
Ketua : Dr. Imam Yahya, MA
Sekretaris : Moh Arifin, M.Hum.
Bendahara : Brillian Ernawati, SH. MH.
Anggota : Drs. Arif Junaedi, M.A.,Drs. Musahady, MA., Iman Fadhilah, M.Si., Tedy Kholiludin, M.Hum.