Susunan Pengurus HMJ PBS 2012

0
598
Lampiran  Surat Keputusan
Dekan Fakultas  Syari’ah  IAIN Walisongo
Nomor       :  In.06.2/D/PP.03.1/207/2012
Tanggal     :  20 Januari 2012
SUSUNAN KEPENGURUSAN HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
D.3 PERBANKAN SYARI’AH (HMJ D.3 PBS) FAKULTAS SYARI’AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
PERIODE 2012
Ketua                           : Aris Widodo                       (102503009)
Ketua I                         : Bagas Choiril Anam            (102503014)
Ketua II                       : Abdul Majid                        (112503064)
Sekretaris I                   : Nilna Euishkarima               (102503112)
Sekretaris II                 : Irine Ratna Villa                   (112503035)
Bendahara I                 : Nur Farida                           (102503059)
Bendahara II                : Ana Maiyah                         (112503022)
DIVISI-DIVISI
A.     DIVISI KESEJAHTERAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAHASISWA
1.      Teguh Rahayu Ningsih                                      (102503089)
2.      Rizka Diah Saputri                                           (112503099)
3.      Diana Irfani                                                     (112503070)
4.      Zuhrul Anam                       &nbsp
;                           (112503060)
5.      Moh. Muhsin                                                   (102503109)
6.      A. Zahwanudin                                                (112503018)
7.      Kistianingsih                                                    (102503037)
8.      Upi Restu Oktavia                                           (112503057)
B.     DIVISI LUAR NEGERI
1.      Nailatul Musta’an                                            (102503052)
2.      Hari Sucahyono                                               (112503074)
3.      Nurul Cholilini Daunisak                                 (112503097)
4.      Yani Indah Permata Sari                                  (112503059)
5.      Putri Resty Agustin                                          (112503009)
6.      Lutfia Maulia Risqi                                          (102503042)
7.      Nanik Pujiati                                                    (102503053)
8.      Layinatus Syifa                                                (112503063)
9.      Fitri Nur Hidayah                                             (112503053)
<br
/>
C.     DIVISI DALAM NEGERI
1.      Henny Dwi Erlina M                                        (102503029)
2.      Ayuni Chrisyaningsih                                      (112503069)
3.      Ahmad Hasan Sidiq                                         (102503003)
4.      Sutrisno                                                           (112503013)
5.      Intihaul Latifah                                                 (112503006)
6.      Yulia Rahmawati                                             (112503014)
7.      Nur Hidayah                                                    (112503053)
8.      Nur Khotimah                                                  (112503060)
D.     DIVISI DIKLAT
1.      Azum Mualifah                                               (102503013)
2.      Sismanita                                                         (102503080)
3.      Fahratul Iftitah                                                 (112503114)
4.      Ana Lailatun Ni’mah                                       (112503066)
5.      Abdul Mattin                                             &n
bsp;     (112503001)
6.      Anik Nur Sholihah                                           (102503006)
7.      Abdullah Zaki                                                  (102503001)
8.      Rahmawati Pertiwi A                                       (112503010)
 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here