BEM Fakultas Syari’ah Periode 2012

0
943
Lampiran Surat Keputusan
Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo
Nomor       :  In.06.2/D/PP.03.1/201/2012
Tanggal     :  20  Januari 2011
SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA(BEM)
FAKULTAS SYARI’AH IAIN WALISONGO SEMARANG
PERIODE 2012
Ketua                          : Puk’adi                                  (092411142)
Wakil Ketua                : Abdul Majid                           (092111003)
Sekretaris I                  : Muhammad Afir Jundan      (092411109)
Sekretaris II                : Nur Ahmad Habibi                (102411103)
Bendahara I                : Ulfi Azizah                             (092111132)
Bendahara II               : Ratih Kusuma Dewi              (102311063)
DIVISI – DIVISI
A.    DIVISI KESEJAHTERAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAHASISWA
1.      Lismato                                                           (092211017)
2.      Siham Muhammad                                          (102411117)
3.      Afton Muzzaqi                                                (102111002)
4.      Subaidi                                                            (102211031)
5.      Khaerun Nufus            &
nbsp;                                  (102111100)
6.      Yuni Umayanti                                               (112311061)   
B.     DIVISI HUBUNGAN DALAM NEGERI
1.      Muhammad Zainal Mawahib                          (092111127)
2.      Siti Qomsatun                                                 (092411161)
3.      Mamduh                                                          (102503105)
4.      Mustaqim                                                        (112111106)
C.    DIVISI HUBUNGAN LUAR NEGERI
1.      Nasrul Umam                                                  (092211029)
2.      Ianatul Afwa                                                   (102411062)
3.      Khotibul Umam                                              (102111102)
4.      Iki Ummi Khanifah                                         (102111022)
5.      M. Zahrul Anam                                             (112211054)
D.    DIVISI PENGEMBANGAN ORGANISASI
1.      Ali Masykur                                                    (092411024)
2.      Muhammad Munirul Hakim                           (092411104)
3.      Muhammad Yahsya A. Asba                          (092411092)
4.      Adib Jamaluddin                                            (092411102)
5.      Siti Maemonah                                                (102503082)
6.      Ria Resti Ridhawati                                        (112411061)
7.      Rohmad                                                          (112411063
       Henny Dwi Erlina M                                        (102503029)
2.      Ayuni Chrisyaningsih                                      (112503069)
3.      Ahmad Hasan Sidiq                                       (102503003)
4.      Sutrisno                                                           (112503013)
5.      Intihaul Latifah                                                 (112503006)
6.      Yulia Rahmawati                                             (112503014)
7.      Nur Hidayah         &n
bsp;                                          (112503053)
8.      Nur Khotimah                                                  (112503060)
D.     DIVISI DIKLAT
1.      Azum Mualifah                                               (102503013)
2.      Sismanita                                                        (102503080)
3.      Fahratul Iftitah                                                (112503114)
4.      Ana Lailatun Ni’mah                                       (112503066)
5.      Abdul Mattin                                                   (112503001)
6.      Anik Nur Sholihah                                           (102503006)
7.      Abdullah Zaki                                                  (102503001)
8.      Rahmawati Pertiwi A                                       (112503010)
 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here